Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Tố Tụng Dân sự

Tố Tụng Dân sự

Xử lý vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

Theo quy định hiện hành, việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự được quy định như thế nào?

Ủy thác thi hành án dân sự là gì? Cơ quan nào có thẩm quyền ủy thác thi hành án dân sự?

Thông qua bài viết này, Luật Thịnh Trí xin gửi đến quý khách hàng quy định về cơ quan nhà nước có thẩm quyền ủy thác thi hành án dân sự.

Hòa giải dân sự là gì? Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự thì hòa giải có phải là thủ tục bắt buộc không?

Một số quy định về thủ tục hòa giải trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự và thủ tục tiến hành hòa giải.

Quy định về thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự kê biên tài sản là vật đối với người phải thi hành án

Thông qua bài viết này, Luật Thịnh Trí xin gửi đến quý khách hàng hướng dẫn về cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản đối với người phải thi hành án dân sự.

Quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự

Thông qua bài viết này, Luật Thịnh Trí xin gửi đến quý khách hàng hướng dẫn chi tiết về các biện pháp khẩn cấp tạm thời khi giải quyết vụ án dân sự.

Quy định về biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự

Thông qua bài viết này, Luật Thịnh Trí xin gửi đến quý khách hàng hướng dẫn chi tiết về biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự.

Một số quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên thi hành án dân sự

Thông qua bài viết này, Luật Thịnh Trí xin gửi đến quý khách hàng về nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên theo quy định pháp luật.

Khiếu nại về thi hành án dân sự

Người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan, đương sự có quyền khiếu nại đối với hành vi, quyết định của Chấp hành viên, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự.

Nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm trong một số loại việc cụ thể

Án phí dân sự là khoản tiền mà đương sự trong vụ án có nghĩa vụ phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quyết định của Tòa án.

Những lưu ý quan trọng về quyết định thi hành án dân sự

Sau đây là những lưu ý quan trọng về quyết định thi hành án theo quy định của Luật Thi hành án dân sự và Nghị định 62/2015/NĐ-CP.

Những trường hợp miễn, giảm và không phải chịu phí thi hành án dân sự

Thông tư 216/2016/TT-BTC quy định cụ thể về những trường hợp được miễn, giảm và không phải chịu phí thi hành án dân sự.

Quy định về chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự

Theo quy định hiện hành thì chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự do người nào chịu?

Quy định về tạm ứng án phí, lệ phí tòa án

Thông qua bài viết này, Luật Thịnh Trí sẽ đề cập đến những quy định công dân cần biết về tạm ứng án phí, lệ phí tòa án.

Thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự là bao lâu?

Trong thi hành án dân sự, tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh mà đương sự có quyền tự định đoạt, lựa chọn thời điểm phù hợp để yêu cầu thi hành án.

Áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự

Biện pháp khẩn cấp tạm thời được áp dụng nhằm mục đích giải quyết nhu cầu cấp bách của đương sự, bảo đảm việc thi hành án, bảo vệ bằng chứng hoặc bảo toàn tình trạng tài sản.

Án phí trong vụ án dân sự

Theo quy định tại Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 thì án phí trong vụ án dân sự được quy định như thế nào?

Khiếu nại trong tố tụng dân sự

Khiếu nại trong tố tụng dân sự là gì? Pháp luật hiện hành quy định về vấn đề này như thế nào?

Chứng cứ trong tố tụng dân sự

Chứng cứ trong tố tụng dân sự là gì? Pháp luật hiện hành quy định về vấn đề này như thế nào?

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

để nhận dịch vụ ưu tiên