Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Nhà - Đất

Nhà - Đất

Hợp đồng thuê nhà có phải công chứng, chứng thực

Trong công tác quản lý nghĩa vụ đóng thuế đối với các giao dịch cho thuê nhà, Cơ quan thuế luôn yêu cầu nộp hợp đồng thuê nhà có công chứng, chứng thực. Thực tế và quy định pháp luật về giao dịch cho thuê nhà có bắt buộc phải công chứng, chứng thực ?

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

để nhận dịch vụ ưu tiên