Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại

Những khác biệt giữa Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Doanh nghiệp 2014

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp (DN) có các quyền gì? Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật thì DN có quyền tố cáo không?

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

để nhận dịch vụ ưu tiên