Hỏi đáp Pháp luật / Tư Vấn Pháp Luật Dân Sự

Lao Động - Câu hỏi 2

Câu hỏi 2:
Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng với tôi mặc dù đã báo trước 30 ngày, nhưng thời hạn trong hợp đồng vẫn còn và không đưa ra được lý do chính thức cho nghỉ việc mà chỉ ghi chung chung là do khủng hoảng toàn cầu thì có được bồi thường các tháng còn lại trong hợp đồng không, bồi thường bao nhiêu” ?
Trả lời:
Theo quy định củaluật lao động thì việc đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn dù đã báo trước 30 ngày đối với loại hợp đồng xác định thời hạn thì phải đưa ra các lý do chính đáng, nếu không đưa ra các lý do nêu ở dưới đây:

Nếu người sử dụng lao động muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động, thì phải có những điều kiện sau:

Điều kiện 1: Phải có một trong các căn cứ quy định tại khoản1 Điều 38 Bộ luật lao động

a. Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng;

b. Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại điều 85 của bộ luật này;

c. Người lao động làm theo HÐLÐ không xác định thời hạn ốm đau đã điều trị 12 tháng liền, người lao động làm theo HÐLÐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng ốm đau đã điều trị 6 tháng liền và người lao động làm theo HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng ốm đau đã điều trị quá nửa thời hạn HĐLĐ và khả năng lao động chưa phục hồi. Khi sức khỏe người lao động bình phục thì được xem xét để giao kết tiếp HĐLĐ;

d. Do thiên tai hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

đ. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức chấm dứt hoạt động.

Điều kiện 2: Trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo các điểm a, b và c khoản 1 điều 38 Bộ luật lao động như trên thì người sử dụng lao động phải trao đổi, nhất trí với Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Trong trường hợp không nhất trí, hai bên phải báo cáo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Sau 30 ngày, kể từ ngày báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương biết, người sử dụng lao động mới có quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Trường hợp không nhất trí với quyết định của người sử dụng lao động, Ban chấp hành công đoàn cơ sở và người lao động có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự do pháp luật quy định.

Điều kiện 3: Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước một khoảng thời gian quy định như sau:

- Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

- Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng;

- Ít nhất 3 ngày đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Cũng lưu ý thêm trường hợp được quy định tại điều 39 Bộ Luật lao động, người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

- Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo quyết định của thầy thuốc, trừ trường hợp quy định tại điểm c và điểm đ khoản 1 Điều 38 của Bộ luật lao động;

- Người lao động đang nghỉ hàng năm, nghỉ về việc riêng và những trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động cho phép;

- Người lao động là nữ trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 111 của Bộ luật lao động.

Nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật, thì ngoài các điều khoản trợ cấp thất nghiệp, BHXH, .. công ty phải đền bù ít nhất 2 tháng lương cho bạn.

Lưu ý: chỉ duy nhất 1 trường hợp đối với người lao động làm việc theo HÐLÐ không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm HÐLÐ với bất kỳ lý do gì nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày
Hỏi đáp pháp luật

Nhân sự Công ty

 • Trọng tài viên NGUYỄN VINH HUY
  Thành viên sáng lập, Nguyên Giám Đốc Công ty Luật Thịnh Trí
  Nguyên trưởng phòng Công chứng Đồng Phú
 • Luật sư NGUYỄN HỒNG VINH
  Tiến sĩ - Nhà Giáo ưu tú, Nguyên vụ trưởng vụ 2 viện kiểm sát nhân dân tối cao
  Nguyên Viện trưởng viện kiểm sát tỉnh Quảng Trị
  Nguyên Hiệu Phó Trường Kiểm Sát- Hà Nội
 • Công Chứng Viên NGUYỄN LÊ LAN
  Nguyên Chánh Án tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước
  Nguyên Phó Giám Đốc sở tư pháp tỉnh Bình Phước
 • Luật sư ĐỖ ANH TÀI
 • Thừa Phát Lại NGUYỄN THỊ KHOA
  Nguyên đội phó đội thi hành án dân sự huyện Nhà Bè
  Nguyên phó trưởng thi hành án dân sự Quận 7
  Nguyên Chi cục trưởng thi hành án dân sự Bình Thạnh
 • Luật sư PHAN THỊ DIỂM HƯƠNG - Phó giám đốc
 • Luật sư ĐOÀN NGỌC HOA
  Nguyên phó Chánh Án Tòa án quân sự KV 2 quân khu 7
 • Luật sư - PHẠM QUỐC CƯỜNG - Giám đốc
 • Luật sư HOÀNG XUÂN ĐOÀN
 • Công Chứng Viên BÙI VĂN PHÒNG
  Nguyên phó thủ trưởng cơ quan điều tra huyện Lạc Thủy – Hòa Bình
 • Luật sư TRẦN VĂN THIẾT
 • Luật sư PHẠM THÁI HÒA
 • Luật sư LÊ NGỌC LÂN
 • Luật sư VÕ NGỌC DƯƠNG
 • Luật sư TRẦN QUANG TRUNG
 • Luật sư VÕ VĂN VÔ
 • Công chứng viên NGUYỄN THÀNH HƯNG
 • Luật gia NGUYỄN THẾ TẠO
 • Luật sư DƯƠNG THỊ NGỌC ĐAN
 • Kế toán Trưởng NGUYỄN HỒNG NGA
 • Tập sự luật sư Trịnh Thị Hạnh
 • Luật sư Trần Công Quốc
 • Luật sư Hà Thanh Loan
 • Luật sư Phạm Nguyễn Ngọc Linh
 • Tập sự Luật sư Phạm Hùng Dũng
 • Tập sự Luật Sư Đinh Nhật Trì
 • Tập sự Luật Sư Trần Ánh Dương
 • chuyên viên pháp lý Võ Thị Bích Nhung
 • Luật sư Bùi Thị Tâm
 • Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thanh Tâm
 • Chuyên viên pháp lý Trần Thị Phương Dung
 • Chuyên viên pháp lý Trần Thị Thuận
 • Chuyên viên pháp lý Lê Công Hiếu
 • Công chứng viên Lê Thị Thơm
 • Công chứng viên Hoàng Mai khanh

Khách hàng & đối tác

Error: [2] DOMDocument::load(): Document is empty in /home2/luatthin/public_html/resources/statistics.xml, line: 1
Ending Script

====================================BAT DAU KHU VUC THONG BAO LOI====================================
Website dang duoc test. Moi loi deu duoc hien thi nham giup phat hien loi nhanh chong.
Neu khong muon hien thi cac thong bao loi, thiet lap lai IS_DEBUG_MODE = FALSE


Loi xay ra o dong 18, file: /home2/luatthin/public_html/libs/statistics.php

Voi noi dung loi nhu sau: Array
====================================KET THUC KHU VUC THONG BAO LOI====================================