Giới thiệu

Nhân sự công ty

 
 NHÂN SỰ CÔNG TY LUẬT SƯ THÀNH VIÊN
 
1. Ông NGUYỄN VINH HUY
Sáng Lập Viên Hệ Thống Luật Thịnh Trí

2.Ông NGUYỄN HỒNG VINH
Luật sư - Trọng tài viên - Tiến sĩ Luật
................................................
Nguyên Vụ trưởng Vụ An
Ninh Viện Kiểm sát nhân dân tối cao


3.   Ông NGUYỄN ĐỨC MAI
Luật sư -Trọng tài viên - Tiến sĩ Luật
........................................................
Nguyên Chánh Tòa phúc
thẩm – Tòa án quân sự Trung ương – Bộ Quốc Phòng

4.   Ông LÊ VĂN NGỌC
Tiến sĩ Kinh tế Luật sư - Trọng tài viên
Tổng Giám đốc
 


5.   Bà PHAN THỊ DIỄM HƯƠNG
Luật sư
Phó Tổng Giám đốc Nghiệp vụ Luật sư


6.   Ông PHẠM THÁI HÒA
Luật sư
Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh - Đầu tư

7.   Ông NGUYỄN THÀNH HƯNG
Phó Tổng Giám đốc Hành Chính - Nhân sự


8.Ông  ĐỖ HOÀNG NGHĨA
Phó Tổng Giám đốc Tài Chính – Kế toán


9. Ông TRẦN DUY HOAN
Trưởng ban kiểm soát nội bộ
.................................................................
Nguyên điều tra viên Công an Tp. HCM


10. Ông NGUYỄN HẬU
 Phó ban kiểm soát nội bộ
..............................................................................
Nguyên Chuyên viên văn phòng UBND TP.HCM


11. Ông HOÀNG XUÂN ĐOÀN
Luật sư
Trưởng ban thư ký chủ tịch hội đồng quản trị


12. Bà VŨ THỊ HÒA
Luật sư - Trọng tài viên
Phó Chủ tịch thường trực Trung tâm Trọng tài thương mại Thịnh Trí
............................................................................................................
Nguyên Thẩm Phán Tòa Kinh Tế - TAND TP.HCM


13. PHẠM THỊ THU ÁNH
Luật sư – trọng tài viên
Tổng Thư Ký Trung Tâm Trọng Tài Thương mại Thịnh Trí
............................................................................................
Nguyên Thẩm Phán Tòa Kinh Tế - TAND TP.HCM

14. Ông MAI NGỌC TÂM
Công Chứng Viên
Quản lý nghiệp vụ VPCC Nguyễn Cảnh, Quận 3
.............................................................................
Nguyên Trưởng phòng Công Chứng số 2


15. NGUYỄN THỊ HÒA
Công chứng viên
.........................................................
Nguyên Kiểm sát viên tỉnh Nghệ An


16. Bà TRẦN TUYẾT NHUNG
Công Chứng Viên
Chủ tịch Công đoàn Hệ thống Luật Thịnh Trí
.........................................................................
Nguyên Thẩm Phán TAND Quận 3


17.Bà NGUYỄN THỊ KHOA
Thừa Phát Lại
Thạc sĩ Luật
Phụ trách Văn phòng quận 7
.......................................................................................................
Nguyên Chi Cục Trưởng Thi hành án dân sự Quận Bình Thạnh


18.Ông PHẠM HOÀI THUẬN
Thừa Phát Lại
Phó văn phòng quận 7
...........................................................................
Nguyên Cục trưởng Thi hành án Tỉnh Bến Tre.


19.Ông HUỲNH THANH SƠN
Đấu giá viên
Giám đốc Công ty Đấu Giá Thịnh Trí
............................................................................................................................................
Nguyên Thẩm phán - Chánh Văn phòng Tòa án quân sự - Quân khu 7 - Bộ Quốc Phòng


20. Ông PHẠM ĐÌNH PHÚ
 Luật sư
Giám đốc hành chính nhân sự

 
 1.  Luật sư TRẦN VĂN THIẾT  
 2.  Luật sư VÕ NGỌC DƯƠNG
 3.  Luật sư LÊ NGỌC LÂN
 4.  Luật sư VÕ VĂN VÔ
 5.  Luật sư DƯƠNG THỊ NGỌC ĐAN
 6.  Luật sư TRẦN CÔNG QUỐC
 7.  Luật sư HÀ THANH LOAN
 8.  Luật sư PHẠM NGUYỄN NGỌC LINH
 9.  Luật sư PHẠM HÙNG DŨNG
 10.  Luật sư ĐINH NHẬT TRÌ
 11.  Luật sư TRẦN ÁNH DƯƠNG
Hỏi đáp pháp luật

Nhân sự Công ty

 • Ông NGUYỄN VINH HUY
  Sáng Lập Viên Hệ Thống Luật Thịnh Trí
 • Luật sư NGUYỄN HỒNG VINH
  Tiến sĩ - Nhà Giáo ưu tú, Nguyên vụ trưởng vụ 2 viện kiểm sát nhân dân tối cao
  Nguyên Viện trưởng viện kiểm sát tỉnh Quảng Trị
  Nguyên Hiệu Phó Trường Kiểm Sát- Hà Nội
 • Bà NGUYỄN THỊ KHOA
  Thừa Phát Lại
  Nguyên đội phó đội thi hành án dân sự huyện Nhà Bè
  Nguyên phó trưởng thi hành án dân sự Quận 7
  Nguyên Chi cục trưởng thi hành án dân sự Bình Thạnh
 • Bà PHAN THỊ DIỂM HƯƠNG
  Luật sư
  Phó Tổng Giám đốc Nghiệp vụ Luật sư
 • Ông NGUYỄN ĐỨC MAI Luật sư
  Trọng tài viên
  Tiến sĩ Luật
  ......................................................
  Nguyên Chánh Tòa phúc thẩm – Tòa án quân sự Trung ương – Bộ Quốc Phòng
 • Ông NGUYỄN THÀNH HƯNG
  Phó Tổng Giám đốc Hành Chính - Nhân sự
 • Ông LÊ VĂN NGỌC
  Tiến sĩ Kinh tế
  Luật sư - Trọng tài viên
  Tổng Giám đốc
 • Ông PHẠM THÁI HÒA
  Luật sư
  Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh - Đầu tư
 • Ông TRẦN DUY HOAN
  Trưởng ban kiểm soát nội bộ
  .................................................................
  Nguyên điều tra viên Công an Tp. HCM
 • Ông ĐỖ HOÀNG NGHĨA
  Phó Tổng Giám đốc Tài Chính – Kế toán
 • Bà VŨ THỊ HÒA
  Luật sư - Trọng tài viên
  Phó Chủ tịch thường trực Trung tâm Trọng tài thương mại Thịnh Trí ...................................................................
  Nguyên Thẩm Phán Tòa Kinh Tế - TAND
 • Ông HOÀNG XUÂN ĐOÀN
  Luật sư
  Trưởng ban thư ký chủ tịch hội đồng quản trị
 • Ông NGUYỄN HẬU
  Phó ban kiểm soát nội bộ
  ..............................................................................
  Nguyên Chuyên viên văn phòng UBND TP.HCM
 • Ông MAI NGỌC TÂM
  Công Chứng Viên
  Quản lý nghiệp vụ VPCC Nguyễn Cảnh, Quận 3 .............................................................................
  Nguyên Trưởng phòng Công Chứng số 2
 • Bà PHẠM THỊ THU ÁNH
  Luật sư – trọng tài viên
  Tổng Thư Ký Trung Tâm Trọng Tài Thương mại Thịnh Trí
  ......................................................
  Nguyên Thẩm Phán Tòa Kinh Tế - TAND TP.HCM
 • Bà NGUYỄN THỊ HÒA
  Công chứng viên
  .........................................................
  Nguyên Kiểm sát viên tỉnh Nghệ An
 • Bà TRẦN TUYẾT NHUNG
  Công Chứng Viên
  Chủ tịch Công đoàn Hệ thống Luật Thịnh Trí .........................................................................
  Nguyên Thẩm Phán TAND Quận 3
 • Ông HUỲNH THANH SƠN
  Đấu giá viên
  Giám đốc Công ty Đấu Giá Thịnh Trí .............................................................................................
  Nguyên Thẩm phán - Chánh Văn phòng Tòa án
 • Ông PHẠM HOÀI THUẬN
  Thừa Phát Lại
  Phó văn phòng quận 7 ...........................................................................
  Nguyên Cục trưởng Thi hành án Tỉnh Bến Tre.
 • Ông PHẠM ĐÌNH PHÚ
  Luật sư
  Giám đốc hành chính nhân sự
 • Luật sư TRẦN VĂN THIẾT
 • Luật sư VÕ NGỌC DƯƠNG
 • Luật sư LÊ NGỌC LÂN
 • Luật sư VÕ VĂN VÔ
 • Luật sư DƯƠNG THỊ NGỌC ĐAN
 • Luật sư TRẦN CÔNG QUỐC
 • Luật sư HÀ THANH LOAN
 • Luật sư PHẠM NGUYỄN NGỌC LINH
 • Luật sư PHẠM HÙNG DŨNG
 • Luật sư ĐINH NHẬT TRÌ
 • Luật sư TRẦN ÁNH DƯƠNG