Giới thiệu

Nhân sự công ty

 
 NHÂN SỰ CÔNG TY CÔNG TÁC VỚI  LUẬT THỊNH TRÍ
 
1. Trọng tài viên NGUYỄN VINH HUY
Thành viên sáng lập, Nguyên Giám Đốc Công ty Luật Thịnh Trí
Nguyên trưởng phòng Công chứng Đồng Phú

2.  Luật sư NGUYỄN HỒNG VINH
Tiến sĩ - Nhà Giáo ưu tú, Nguyên vụ trưởng vụ 2 viện kiểm sát nhân dân tối cao
Nguyên Viện trưởng viện kiểm sát tỉnh Quảng Trị
Nguyên Hiệu Phó Trường Kiểm Sát- Hà Nội

3.   Luật sư - PHẠM QUỐC CƯỜNG - Giám đốc

4.   Luật sư PHAN THỊ DIỂM HƯƠNG -  Phó giám đốc

5.   NGUYỄN HỒNG NGA - Phó giám đốc tài chính

6.   Luật sư ĐỖ ANH TÀI – Phó giám đốc

7.   Luật sư ĐOÀN NGỌC HOA
Nguyên phó Chánh Án Tòa án quân sự KV 2 quân khu 7

8.   Luật sư HOÀNG XUÂN ĐOÀN

9.   Luật sư TRẦN VĂN THIẾT

10. Luật sư PHẠM THÁI HÒA 

11. Luật sư VÕ NGỌC DƯƠNG 

12. Luật sư TRẦN QUANG TRUNG 

13. Luật sư LÊ NGỌC LÂN 

14. Luật sư VÕ VĂN VÔ 

15. Luật sư DƯƠNG THỊ NGỌC ĐAN

16. Luật sưTRẦN CÔNG QUỐC 

17. Luật sư HÀ THANH LOAN

18. Luật sư PHẠM NGUYỄN NGỌC LINH

19. Luật sư BÙI THỊ TÂM

20. Luật gia NGUYỄN THẾ TẠO 

21. Tập sự luật sư TRỊNH THỊ HẠNH

22. Tập sự Luật sư PHẠM HÙNG DŨNG

23. Tập sự Luật Sư ĐINH NHẬT TRÌ

24. Tập sự Luật Sư TRẦN ÁNH DƯƠNG

25. Chuyên viên pháp lýVÕ THỊ BÍCH NHUNG

26. Chuyên viên pháp lý NGUYỄN THỊ THUẬN

27. Chuyên viên pháp lý TRẦN MỸ PHƯƠNG DUNG

28. Chuyên viên pháp lý NGUYỄN THỊ THẢO

29. Chuyên viên pháp lý NGUYỄN THANH TÂM

30. Kế toán viên ĐẶNG HỒNG NHUNG
 
 1. Công Chứng Viên NGUYỄN LÊ LAN
  Nguyên Chánh Án tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước
  Nguyên Phó Giám Đốc sở tư pháp tỉnh Bình Phước
2.  Thừa Phát Lại NGUYỄN THỊ KHOA
Nguyên đội phó đội thi hành án dân sự huyện Nhà Bè
Nguyên phó trưởng thi hành án dân sự Quận 7
Nguyên Chi cục trưởng thi hành án dân sự Bình Thạnh
Công Chứng Viên BÙI VĂN PHÒNG
Nguyên phó thủ trưởng cơ quan điều tra huyện Lạc Thủy – Hòa Bình

3.  Công chứng viên LÊ THỊ THƠM

4.  Công chứng viên HOÀNG MAI KHANH

5.  Công chứng viên NGUYỄN DANH ÚT 

6.  Công chứng viên NGUYỄN THÀNH HƯNG 
Hỏi đáp pháp luật

Nhân sự Công ty

 • Trọng tài viên NGUYỄN VINH HUY
  Thành viên sáng lập, Nguyên Giám Đốc Công ty Luật Thịnh Trí
  Nguyên trưởng phòng Công chứng Đồng Phú
 • Luật sư NGUYỄN HỒNG VINH
  Tiến sĩ - Nhà Giáo ưu tú, Nguyên vụ trưởng vụ 2 viện kiểm sát nhân dân tối cao
  Nguyên Viện trưởng viện kiểm sát tỉnh Quảng Trị
  Nguyên Hiệu Phó Trường Kiểm Sát- Hà Nội
 • Công Chứng Viên NGUYỄN LÊ LAN
  Nguyên Chánh Án tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước
  Nguyên Phó Giám Đốc sở tư pháp tỉnh Bình Phước
 • Luật sư ĐỖ ANH TÀI
 • Thừa Phát Lại NGUYỄN THỊ KHOA
  Nguyên đội phó đội thi hành án dân sự huyện Nhà Bè
  Nguyên phó trưởng thi hành án dân sự Quận 7
  Nguyên Chi cục trưởng thi hành án dân sự Bình Thạnh
 • Luật sư PHAN THỊ DIỂM HƯƠNG - Phó giám đốc
 • Luật sư ĐOÀN NGỌC HOA
  Nguyên phó Chánh Án Tòa án quân sự KV 2 quân khu 7
 • Luật sư - PHẠM QUỐC CƯỜNG - Giám đốc
 • Luật sư HOÀNG XUÂN ĐOÀN
 • Công Chứng Viên BÙI VĂN PHÒNG
  Nguyên phó thủ trưởng cơ quan điều tra huyện Lạc Thủy – Hòa Bình
 • Luật sư TRẦN VĂN THIẾT
 • Luật sư PHẠM THÁI HÒA
 • Luật sư LÊ NGỌC LÂN
 • Luật sư VÕ NGỌC DƯƠNG
 • Luật sư TRẦN QUANG TRUNG
 • Luật sư VÕ VĂN VÔ
 • Công chứng viên NGUYỄN THÀNH HƯNG
 • Luật gia NGUYỄN THẾ TẠO
 • Luật sư DƯƠNG THỊ NGỌC ĐAN
 • Kế toán Trưởng NGUYỄN HỒNG NGA
 • Tập sự luật sư Trịnh Thị Hạnh
 • Luật sư Trần Công Quốc
 • Luật sư Hà Thanh Loan
 • Luật sư Phạm Nguyễn Ngọc Linh
 • Tập sự Luật sư Phạm Hùng Dũng
 • Tập sự Luật Sư Đinh Nhật Trì
 • Tập sự Luật Sư Trần Ánh Dương
 • chuyên viên pháp lý Võ Thị Bích Nhung
 • Luật sư Bùi Thị Tâm
 • Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thanh Tâm
 • Chuyên viên pháp lý Trần Thị Phương Dung
 • Chuyên viên pháp lý Trần Thị Thuận
 • Chuyên viên pháp lý Lê Công Hiếu
 • Công chứng viên Lê Thị Thơm
 • Công chứng viên Hoàng Mai khanh

Khách hàng & đối tác

Error: [2] DOMDocument::load(): Document is empty in /home2/luatthin/public_html/resources/statistics.xml, line: 1
Ending Script

====================================BAT DAU KHU VUC THONG BAO LOI====================================
Website dang duoc test. Moi loi deu duoc hien thi nham giup phat hien loi nhanh chong.
Neu khong muon hien thi cac thong bao loi, thiet lap lai IS_DEBUG_MODE = FALSE


Loi xay ra o dong 18, file: /home2/luatthin/public_html/libs/statistics.php

Voi noi dung loi nhu sau: Array
====================================KET THUC KHU VUC THONG BAO LOI====================================