Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Lao động

Lao động

Những điểm mới về lương, thưởng theo bộ luật lao động 2019

1. NSDLĐ không được buộc NLĐ dùng tiền lương mua hàng hóa, dịch vụ của mình hoặc đơn vị khác Khoản 2 Điều 94 quy định “Người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.”

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

để nhận dịch vụ ưu tiên