Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Đất đai - Nhà ở

Đất đai - Nhà ở

Những vần đề liên quan khi xin cấp giấy chứng nhận chủ “quyền nhà đất”

Hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật từng thời kỳ mà đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa thanh toán hết nợ tiền sử dụng đất thì thực hiện như sau

Điều kiện mua nhà tái định cư và thủ tục thực hiện

1. Đối tượng thuộc diện được thuê, thuê mua, mua nhà ở để phục vụ tái định cư : (khoản 1 Điều 30 Nghị định 99/2015/NĐ-CP)

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận chủ quyền nhà đất có cần hàng xóm tứ cận ký giáp ranh

Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là giấy chứng nhận chủ quyền nhà đất).

Tranh chấp lối đi chung trên bất động sản liền kề thẩm quyền giải quyết tranh chấp và án phí khởi kiện

Tranh chấp lối đi chung trên bất động sản liền kề được giải quyết ra sao? Thẩm quyền giải quyết tranh chấp và án phí khởi kiện như thế nào?

Hợp đồng thuê nhà có phải công chứng, chứng thực?

Trong công tác quản lý nghĩa vụ đóng thuế đối với các giao dịch cho thuê nhà, Cơ quan thuế luôn yêu cầu nộp hợp đồng thuê nhà có công chứng, chứng thực. Thực tế và quy định pháp luật về giao dịch cho thuê nhà có bắt buộc phải công chứng, chứng thực ?

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

để nhận dịch vụ ưu tiên