Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Dân Sự - Thừa Kế

Dân Sự - Thừa Kế

Xin cấp lại giấy khai sinh khi mất bản gốc

Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh. Khi bị mất Giấy khai sinh bản gốc, công dân phải thực hiện thủ tục đăng ký lại khai sinh.

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

để nhận dịch vụ ưu tiên