Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / TPHCM hướng dẫn trả lương ngừng việc do dịch Covid-19

TPHCM hướng dẫn trả lương ngừng việc do dịch Covid-19

17/06/2021


Theo Công văn này, Liên đoàn Lao động TP. HCM nêu rõ, người lao động đang phải ngừng việc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ hoặc bị cách ly tại khu nhà trọ, khách sạn, khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp…thì được hưởng tiền lương ngừng việc.

- Căn cứ Khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

"...3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:

a) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

b) Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.”.

Liên đoàn Lao động TP. HCM đề nghị các cấp Công đoàn Thành phố thực hiện thỏa thuận về tiền lương ngừng việc cho người lao động như sau:

- Trường hợp phải ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu (hiện nay, mức lương tối thiểu vùng I, II ở TP. HCM lần lượt là: 4,42 triệu đồng/tháng và 3,92 triệu đồng/tháng​);

- Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc, Công đoàn cơ sở chủ động vận động, thương lượng doanh nghiệp hỗ trợ trả tiền lương ngừng việc cho người lao động (đảm bảo tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu).

- Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cấp Công đoàn Thành phố thực hiện nhanh chóng, kịp thời việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 theo nội dung Quyết định 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công văn 374/LĐLĐ-CSPL ngày 28/5/2021, hoặc Phương án 03/PA-LĐLĐ ngày 31/5/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP.HCM.