Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Tôi mới vào làm việc, công ty thỏa thuận sẽ không gia BHXH, BHYT mà trả luôn những khoản này vào lương. Tôi không đồng ý, công ty không ký hợp đồng lao động với tôi. Công ty làm như vậy có đúng quy định pháp luật?

Tôi mới vào làm việc, công ty thỏa thuận sẽ không gia BHXH, BHYT mà trả luôn những khoản này vào lương. Tôi không đồng ý, công ty không ký hợp đồng lao động với tôi. Công ty làm như vậy có đúng quy định pháp luật?

04/09/2020


Căn cứ theo quy định tại điểm a, b khoản 1 điều 3 Luật BHXH 2014 quy định Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

  • Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
  • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.

Như vậy, theo các quy định nêu trên bạn thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định. Việc công ty thỏa thuận với bạn sẽ không tham đóng BHXH, BHYT cho bạn là chưa đúng theo quy định định pháp luật.