Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Quyết định nhập hoặc tách vụ án dân sự của người tiến hành tố tụng có thể bị khiếu nại hay không?

Quyết định nhập hoặc tách vụ án dân sự của người tiến hành tố tụng có thể bị khiếu nại hay không?

10/03/2021


Theo quy định tại khoản 3 Điều 47 Bộ luật Tố tụng dân sự  (BLTTDS) năm 2015 thì “Khi nhập hoặc tách vụ án quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Tòa án đã thụ lý vụ án phải ra quyết định và gửi ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp, đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan”. Vậy đương sự có quyền khiếu nại quyết định nhập hoặc tách vụ án dân sự hay không nếu họ cho rằng việc nhập hoặc tách vụ án dân sự làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

BLTTDS hiện hành không có quy định một cách minh thị rằng đương sự có quyền khiếu nại đối với Quyết định nhập hoặc tách vụ án của người tiến hành tố tụng. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 499 BLTTDS năm 2015 thì “Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự của cơ quan, người tiến hành tố tụng dân sự khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.”. Quyết định nhập hoặc tách vụ án dân sự là quyết định của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong hoạt động hoạt động tố tụng dân sự. Do đó, đương sự có quyền khiếu nại quyết định nhập hoặc tách vụ án dân sự.