Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" tặng quà gia đình chính sách xã Lý Nhơn nhân 73 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/07/1947 - 27/07/2020)

Hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" tặng quà gia đình chính sách xã Lý Nhơn nhân 73 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/07/1947 - 27/07/2020)

27/07/2020


Chương trình trao tặng quà cho các gia đình chính sách và hỗ trợ tiền xây nhà tình thương cho các hộ nghèo thể hiện truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần chia sẻ, động viên với các gia đình chính sách, gia đình nghèo trên tuyến biên phòng cảng biền TPHCM. Đồng thời góp phần chung tay với chính quyền địa phương thực hiện tiêu chí về nhà ở trong chương trình xây dựng nông thôn mới.