Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Có bắt buộc phải ghi ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa vào bản án không? Nếu Tòa án không ghi thì có vi phạm gì không?

Có bắt buộc phải ghi ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa vào bản án không? Nếu Tòa án không ghi thì có vi phạm gì không?

10/03/2021


Theo quy định tại Điều 266 và Điều 313 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì bản án sơ thẩm và bản án phúc thẩm không có nội dung ghi ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

Tuy nhiên, theo mẫu số 52-DS (mẫu Bản án dân sự sơ thẩm), tại ghi chú số (25) và (26) hướng dẫn ghi đối với phần “Nội dung vụ án” và “Nhận định của Tòa án” đều có nội dung ghi “ý kiến của Viện kiểm sát”. Mặc dù vậy, tại mẫu số 75-DS (mẫu Bản án phúc thẩm) không có nội dung hướng dẫn ghi ý kiến của Kiểm sát viên mà chỉ có ghi chú về nội dung kháng nghị (ghi chú số 25).

Như vậy, do biểu mẫu trong tố tụng dân sự được ban hành kèm theo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, là văn bản quy phạm pháp luật nên nếu bản án sơ thẩm không ghi ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa là vi phạm pháp luật, khi phát hiện vi phạm, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị, còn đối với bản án phúc thẩm, do không có quy định nên không bắt buộc phải ghi nội dung trên.