Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / 12 Nghị định sắp được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới

12 Nghị định sắp được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới

14/06/2021


Theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này, có đến 12 Nghị định thuộc danh sách cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. Cụ thể:

- Nghị định 59/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

- Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử.

- Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

- Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Điện lực

- Nghị định 177/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 149/2016/NĐ-CP).

- Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

- Nghị định 139/2017/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

- Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an ninh mạng.

- Nghị định 72/2013/NĐ-CP quản lý, cung cấp, sử dung dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 27/2018/NĐ-CP).

- Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Nghị định cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng.